People management tréning

A tréning keretében a vezetők azon képességeit fejlesztjük, amelyek jelentősen meghatározzák, hogy mennyire tudják realizálni a szervezetben jelen lévő szellemi tőkét, a szabad kapacitásokat, hogy ezáltal fokozza a teljesítőképességet, a szervezet és a beosztottak közt win-win helyzetet teremtve. 


A tréning célja

A tréning célja, hogy a résztvevők hatékonyabban tudjanak kommunikálni munkatársaikkal, ügyfeleikkel, környezetükkel, az üzleti szféra minden szintjén. A tréning a résztvevők önérvényesítő kompetenciáját fejleszti, olyan eszközökkel kiegészítve, amelyek az asszertív kommunikáció alapjait jelentik, ezen túl megismerik a megfelelő konfliktuskezelési módszer alkalmazási lehetőségeit, és fejlesztik a kommunikációs, prezentációs kompetenciáikat.

Olyan vezetői készségek elsajátítását teszi lehetővé, melyekkel a résztvevők a továbbiakban képessé válnak arra, hogy felismerjék beosztottjaik képességeit, készségeit és azokat produktívan becsatornázzák a szervezeti működésbe. Képesek lesznek fejlődési lehetőséget biztosítani munkatársainak, motivációjukat és elköteleződésüket fenntartani.


A tréning tematikája

  • Vezetői készségek, kompetenciák – önismeret, személyiségek ismerete, motiváció, motiválás a helyzetfüggő vezetésben
  • Hatékony irányítási és vezetési stílusok – a sikeres menedzser emberi kapcsolatai, különböző személyiségek stressz alatti viselkedéseinek kezelése, a helyzetfüggő vezetési módszerek
  • Kommunikáció – a pozitív befolyásolás módszerei, az asszertív kommunikáció alapjai, gyakorlata, az asszertív kommunikáció alkalmazása nem asszertív környezetben
  • Munkatársak szakmai, szervezeti bevonási lehetőségei – munkatársak fejlesztési igényei, lehetőségei, toborzás, kiválasztás, belső fejlesztések

Milyen kompetenciát fejleszt?

  • önérvényesítő készség
  • asszertivitás
  • konfliktus-kezelési készség
  • kommunikációs készség
  • prezentációs készség
  • ön- és emberismeret empátia tolerancia

Kiknek ajánljuk?

A tréninget ajánljuk mindazoknak, akik vezetőként a szervezeti hatékonyság növelése végett szeretnék fejleszteni az olyan humán kompetenciáikat, mint a stresszkezelés, motiváció, konfliktuskezelés, és érzelmi intelligencia.

Kíváncsi vagy programunk részleteire? Írj nekünk bátran!